Център за разрешаване на спорове - лого

Медиацията може да спаси живот

Теодора Божилова медиатор

Законът за медиацията не поставя ограничения за това, какво образование следва да има медиаторът. Хора с най- разнообразен професионален опит могат да практикуват

Работни стилове на медиатора

Обучение за медиатори

В сертифициращите обучения за медиатори на Център за разрешаване на спорове може да се запознаете с различните работни стилове на медиатора

Медиация на работното място

Медиация на работното място

Участниците в обученията за медиатори на Център за разрешаване на спорове споделят успешни казуси от тяхната практика

Националното състезание по медиация за студенти – какво е интересно да знаем за него

Кой победи в състезанието?

Четвърто национално състезание по медиация за студенти. 5 и 6 ноември, гр. София, в сградата на Съюза на юристите в България. В състезанието ще се включат над 12 университета от цялата страна.