Център за разрешаване на спорове - лого

За нас

Кои сме ние

Кои сме ние?

Дългите години практика формират нашите познания за медиацията. Опитът ни е убедил, че медиацията е алтернативата на конфликта, защото тя спестява време, усилия, средства и негативни емоции. Медиацията е малка стъпка, която има огромен ефект. Стремим се всеки ден да се развиваме. Вие сте тези, които знаете какво искате, а ние ще Ви покажем как да го постигнете.

Ние сме сред пионерите, изградили медиацията в България. Работили сме като експерти при създаването на едни от първите центрове за медиация в България, включително на съдебната програма за медиация на Софийски районен съд. Със стотици проведени медиации, обучения на медиатори и обучители по медиация, можем да заявим, че сме лидери в провеждането на преговори и постигането на споразумения.

Нашите принципи

Доброволност - икона

Доброволност и равнопоставеност

Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят. Процедурата е незадължителна и нейният край и начало се определят от свободната воля на страните.

Поверителност - икона

Поверителност

Медиацията е конфиденциална и дискретна процедура и всички разисквания във връзка със спора са поверителни. Участниците са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

Неутралност - икона

Неутралност и безпристрастност

Медиаторът не проявява пристрастие, не оказва въздействие на страните и не налага решение по спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Медиаторът е обективен, непредубеден участник в процедурата по медиация и е незаинтересуван от нейния изход. Именно тези му качества, вменени от закона, правят медиацията справедлива процедура при решаване на спорове.

Отдаденост - икона

Отдаденост

Ние сме дълбоко свързани с идеята, че медиацията е способът за разрешаване на спорове в съвременния динамичен свят. Вярваме, че най-голямата ценност, която притежаваме е времето и правим всичко възможно, за да убедим хората, че то не си струва да бъде пропиляно в конфликти. Дълбоко вярваме, че медиацията днес може да промени нашето утре и предаваме тази наша убеденост както на хората, обърнали се към нас за разрешаване на спор, така и на тези, които обучаваме за медиатори.

Нашата работа

Знаем, че безпристрастното и обективно присъствие на трета страна във Вашия спор ще помогне. Не губете време, емоции и средства. Не можем да променим миналото. Можем да сме тук днес. Работата ни в Център за разрешаване на спорове е израз на желанието ни да направим медиацията още по-близка и достъпна. Затова ще дадем всичко от себе си, за да получите полезна информация, да имате достъп до удовлетворяваща процедура по медиация и до практически обучения с техники за разрешаване на конфликти и преговори.

Нашият Екип

Нашата медиация. Мисъл. Има смисъл

Дългите години работа в сферата на преговорите и споразуменията ни дават увереност да кажем, че няма спор, който да не може да бъде разрешен. Опитът ни в съдебната зала показва, че няма съдебно решение, което напълно да удовлетворява и двете страни. Решението, което Вие сами договаряте е решението, което намирате за справедливо. Ние мислим за Вас и Вашия спор, но залагаме основа и на бъдещите Ви взаимоотношения. Само тогава нашата работа има смисъл.

Нашият екип

Ние сме екип от медиатори, адвокати, експерти, с опит в различни области, обединени от вярването, че медиацията е бъдещето на разрешаването на спорове. Заложете на нас Вашето бъдеще. Днес.

Ние сме лидери в провеждането на обучения на медиатори и обучители по медиация. Провеждаме разнообразни програми, тренинги, медиаторски работилници, споделяме опита си и не спираме да учим и да се учим. С Вас. Всеки ден.

Aдвокат, медиатор, обучител

Aдвокат, медиатор

Специалист „Човешки ресурси”, медиатор

Адвокатски сътрудник, медиатор

Юрист, психолог и медиатор

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.