Център за разрешаване на спорове - лого

Мила Венова

Мила Венова - Специалист „Човешки ресурси”, медиатор

Мила Венова

Специалист „Човешки ресурси”, медиатор

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН – ЕВРОПЕИСТИКА
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
МАГИСТРАТУРА – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Участие в множество процедури по медиация.
Опит в изготвяне и координиране на проекти.
Опит в разрешаване на конфликти на работното място.
Опит във водене на преговори между служители, клиенти и мениджърски екипи.
Владее английски език, немски език.

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.