Център за разрешаване на спорове - лого

Общи условия

Този уеб-сайт е собственост на Център за разрешаване на спорове и съдържа обща информация за разрешаване на спорове, която няма за цел да служи като източник на съвети по конкретни случаи. Статиите и отговорите на въпроси в сайта дават насоки за възможностите за действие, без да се считат за комплексен правен, преговорен или медиаторски съвет за разрешаване на дадена ситуация.

Предприемането на действие или бездействие от потребител на сайта е препоръчително да става само след личен съвет в среща с консултант или адвокат. Център за разрешаване на спорове не носи отговорност за предприемането на действие или бездействие от страна на потребител на сайта само въз основа на информацията в него.

Електронно съобщение, изпратено до нас – чрез e-mail или чрез форма за обратна връзка на този сайт не създават отношение консултант-клиент. Такова отношение възниква само след изразяване на изрично лично съгласие за това от двете страни.

За поверителна се счита само информацията, предоставена във формата за лична консултация на този сайт. Въпросите и отговорите са общодостъпни за потребителите на сайта.

Център за разрешаване на спорове не носи отговорност за съдържанието на външните сайтове, към които препраща или които препращат към него.

Всички материали в този сайт са предмет на авторско право, собственост на Център за разрешаване на спорове и/или авторите, посочени в статиите. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта bgmediation.com без разрешение е забранено. Свободно използване на материали от сайта е позволено за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на bgmediation.com.