Център за разрешаване на спорове - лого

Консултации

Повече за дейността

Тъй като нашата цел е да намерим решение на проблема, с който се обръщате към нас, така, че не просто да го загърбите, а да получите резултат, от който наистина да сте доволни, още при първия ни разговор се стремим да преценим какво е най-ефективното съдействие, което ще реши въпроса.

Когато сте дошли за решаването на конкретен спор, в края на консултацията ще получите нашата преценка дали е препоръчително да започнете разрешаването му с личен разговор с другата страна, да преминете към организирани преговори, ангажиране на правен консултант, медиация с неутрален експерт, или арбитражен или съдебен процес.

Обикновено препоръчваме медиация, когато отношенията са важни и ще продължите да имате контакти с другата страна и в бъдеще, или когато решението ви трябва максимално бързо. Съдът би бил подходящ като крайна мярка, особено, когато вече са пробвани други методи и не са дали резултат, или има данни, че другата страна е недобросъвестна.

Какво ще получите?

Консултация - икона

Консултация

Консултацията може да е устна или писмена, в зависимост от целите ви. Ще ви даде яснота какъв подход да изберете за разрешаването на проблема, с толкова детайли, колкото са ви необходими за да предприемете директно последващо действие.

Заявление за медиация - икона

Изготвяне на писмено становище

Ако ви е необходим по-детайлен анализ на ситуацията и конкретни препоръки, ще изследваме възможностите, така, че да имате аргументи за и против няколко възможни варианта.

Споразумение за започване - икона

Изготвяне на споразумение или договор

Когато искате да се договорите – преди да сте влезли в отношения, или след като сте разрешили спор, ще ви помогнем да формулирате възможно най-точно договорките си в кратък и ясен текст, който да създаде дългосрочна стабилност.

Изготвяне на клаузи за арбитраж и медиация в договори - икона

Изготвяне на клаузи за арбитраж и медиация в договори

Клаузите за разрешаване на спорове са едни от последните въпроси за уговаряне в един договор, но те са от изключително значение за запазването и  развитието на взаимоотношенията.

Ние бихме могли да преценим за всеки отделен случай какви клаузи биха били най-щадящи за страните, както и да изготвим прецизни правила за прилагане на арбитраж и медиация.

Съдействие и представителство в преговори - икона

Съдействие и представителство в преговори

Когато е необходимо да преговаряте, можем заедно да изготвим стратегията ви за преговорите и да я адаптираме след всяка ваша среща с партньора ви, или да участваме заедно с вас на преговорите, или вместо вас, когато имате съображения за това.

Съдействие и представителство при медиация - икона

Съдействие и представителство при медиация

Когато преценим заедно, че си заслужава да се опита с медиация, ние ще помогнем при избора на медиатор, ще предложим медиация на другата страна по спора, ще изготвим стратегия за процедурата по медиация, и ще участваме и ще ви съветваме по време на процедурата.

Връзка с нас

Адрес

София, ул. Антим I 79, офис 2

Телефон

+359 879 984 777

Имейл адрес

office@bgmediation.com