Център за разрешаване на спорове - лого

Заяви случай

• Ако имате въпрос за това как да подходите за разрешаването на конкретен случай, по който сте страна, можете да го зададете във формата по-долу.

• Ако желаете да заявите случай за разрешаване или да получите лична консултация от нашия екип по Вашата ситуация и да имате предварителна информация за стойността на консултацията, опишете накратко случая си във формата за връзка по-долу.

• Полезно би било, ако желаете да посочите най-общо:
o В какво със състои въпросът за решаване?
o Какви са действията ви досега?
o Какво разрешение бихте искали?
o Каква помощ бихте искали да получите?

(напр. съдействие при преговори, представителство или неутрално съдействие за разрешаване на спор с медиация, обучение, комплексно съдействие)

• След изпращането на тази форма от Ваша страна, ще получите нашия отговор на посочения от вас e-mail. При нужда, можете да се свържете с нас на посочените телефони.

С получаването на попълнената от Вас информация ние поемаме задължение да я пазим в поверителност и да се свържем с Вас за уговарянето на среща, когато сте поискали такава.

Тази информация не ангажира нито една от страните в отношения между консултант и клиент.

Отношенията между консултант и клиент възникват само след изрично лично изразяване на съгласие за това от двете страни.

Ние обработваме Вашите лични данни, както е необходимо за установяване и поддържане на делови отношения с Центъра за разрешаване на спорове. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица в нормалния ход на стопанската дейност или както е необходимо за спазване на закона. Пълно съобщение за поверителност можете да намерите на адрес: https://www.bgmediation.com/politika-za-poveritelnost/.