Център за разрешаване на спорове - лого

Албена Комитова

Албена Комитова - Aдвокат, медиатор, обучител

Албена Комитова

Aдвокат, медиатор, обучител

18 години медиаторска практика;

24 годни адвокатска практика към Софийска адвокатска колегия;

Над 15 години опит в подготовката и провеждането на практически обучения за възрастни;

Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти;

Обучения за съдии в медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард);

Международни обучения по трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори  с екип от Германия, Румъния и Италия;

Надграждащи обучения за медиатори;

Обучения за обучители по медиация;

Обучение по преговори при Българско училище за политика „Димитър Паница“;

Обучения в техники за разрешаване на конфликти за адвокати, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси;

Управлявала най-големите и успешни проекти в България за популяризирането на медиацията;

Съавтор на наръчници:

„Трансгранична медиация“ предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация;

„Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация“;

Учене в толерантност“.

Експерт, участвал в създаването на центрове за медиация:

Първият успешен съдебен център за спогодби и медиация към Софийски Районен съд, който беше признат за модел от Европейския парламент с негова Резолюция от 13 септември 2011 г. относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията (2011/2026(INI));

Учредител на Професионална асоциация на медиаторите в България и Център за разрешаване на спорове;

Сертифициран НЛП практик и НЛП мастър;

Експерт, преминал Националната програма „Управленски умения” към Българско училище за политика;

Владее италиански, гръцки, английски, руски езици.

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.