Център за разрешаване на спорове - лого

Проекти

медиация в район НАдежда

В рамките на проект „Насърчаване използването на медиацията в Столична община район „Надежда“, с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността“ , изпълняван от сдружение „Център за разрешаване на спорове“, в партньорство с район „Надежда“, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023, услугата медиация вече се предлага и в район „Надежда“ на Столична община. Нашата цел е повече квартали в столицата да предлагат тази услуга в полза на гражданите и тя да стане достъпна за жителите на повечето общини в страната.

медиация в район средец

Центърът за разрешаване на спорове е първата организация в България, която въвежда услугата „медиация в община“: район „Средец“ на Столична община въведе безплатна услуга за медиация за жителите на района през 2019 г. по програма, разработена от нас.

Ние сме сред пионерите, изградили медиацията в България. Работили сме като експерти при създаването на едни от първите центрове за медиация в България, включително на съдебната програма за медиация на Софийски районен съд. Със стотици проведени медиации, обучения на медиатори и обучители по медиация, можем да заявим, че сме лидери в провеждането на преговори и постигането на споразумения.

ОСнови на медиацията в училищата

Център за разрешаване на спорове е организацията в България, която разработи и внедри образователна програма по темата „Основи на медиацията“ в училищата. Учебната програма е адаптирана за ученици в гимназиална степен на обучение, като цели да подобри тяхната емоционална интелигентност, да намали агресията в училище и да помогне на учениците да развият своите комуникативни и социални умения. Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели – медиатори.

Ние сме сред пионерите, изградили медиацията в България. Работили сме като експерти при създаването на едни от първите центрове за медиация в България, включително на съдебната програма за медиация на Софийски районен съд. Със стотици проведени медиации, обучения на медиатори и обучители по медиация, можем да заявим, че сме лидери в провеждането на преговори и постигането на споразумения.

Национално състезание по медиация за студенти

Център за разрешаване на спорове организира и е домакин на ежегодното Национално състезание по медиация за студенти. Традиционно в него участват отбори от университети от цялата страна и участниците в него са от различни сфери – хуманитарни, технически, дори военни. Всяка година срещите и обмяната на опит и знания с тях позволяват медиацията да става все по-популярна и да намира приложение в различни професионални сфери.

МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Проектът дал тласък на концепцията за въвеждане на задължителна медиация е „МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“, финансиран от Фондация „Америка за България“ и осъществен от Център за разрешаване на спорове в периода 2016 г. – 2019 г. Целта на този проект бе укрепване, развитие и подкрепа на съдебни програми за препращане към медиация, които да информират и насърчат страните по търговски, граждански и имуществени спорове да използват медиация. В рамките на проекта бяха разработени програми за препращане от съд към медиация и бяха открити центрове по медиация в над 6 съдебни района в България.