Център за разрешаване на спорове - лого

Теодора Божилова

Теодора Божилова - Aдвокат, медиатор

Теодора Божилова

Aдвокат, медиатор

Над 14 годишна практика като юрист и медиатор в разрешаване на спорове от съдебен и извънсъдебен характер;

Участие в над 100 медиационни процедури и преговорни процеси;

Над 10 години работа като главен юрисконсулт в държавни институции;

Процесуално представителство по административни, административно-наказателни и граждански дела;

Участие в процеси за подбор, развитие, оценка и възнаграждение на служители, организационно развитие и администриране на служители;

Опит във вземане на управленски решения и участия в преговори;

Член на Софийска адвокатска колегия;

Завършила право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” със специализация международни отношения;

Магистратура по международни икономически отношения в Университет за национално и световно стопанство;

Владее английски език;

Ползва френски, испански и руски език.

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.