Център за разрешаване на спорове - лого

Наем между търговци и допълнителни сделки

Все по-често съдиите препоръчват медиация при търговски спорове. Това е така, защото те са се уверили в ползите и ефективностт от тази процедура. Когато търговците се срещнат заедно със своите адвокати, но не да водят преговорите сами, а с обучен и неутрален посредник – медиатор, това често води до щастлив край. Т.е., търговците често успяват […]

Клевета

В чл.3, ал.2 на Закон за медиацията е предвидено, че медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Към този момент, в НПК няма разпоредби, в които да е предвидено провеждане на медиация. На практика обаче, в наказателните дела от частен характер, като обида и клевета е особено подходящо да се използва медиация, като […]

Делба по братски

Всичко спорове свързани с ползване на общи имоти са наситени с много негативни емоции и богата история. Делбените спорове са едни от най-подходящите за медиация, тъй като при тях, отношенията са от особено важно значение. Общите имоти най-често са съсобственост на роднини. Единственият разумен начин да се намери решение при възникнали спорове за ползване на […]

Раздяла при фактическо съжителство и споделено родителство

Темата за споделеното родителство става все по-актуална, тъй като равното участие на двамата родители в живота на едно дете, независимо от това, че не живеят заедно е важно за всеки един:  за детето – така то се чувства обичано и подкрепено и от двамата родители;  за бащата /ако майката упражнява преимуществено родителските права/ – той […]

Разваляне на договор за дарение

Кагато възникват спорове между роднини, съдът е последното място, където може да се сложи край на него.
Каквото и да реши съдията по отношение на спора, отношенията между близки роднини ще останат трайно влошени и едва ли ще се постигне решение на спора, което да удовлетворява някого.
Медиацията в тези спорове е най-подходящият избор, защото в тази процедура се дава възможност но страните да изложат в защитена среда всички свои страхове, разочарования и реални нужди.

Заем между приятели

Медиацията е особено подходяща, когато конфликтът е възникнал между хора, които имат обща история и държат на своите бъдещи отношения. Едно от най-големите предимства на процедурата е, че медиаторът насърчава страните по спора да търсят различни, понякога съвсем нестандартни решения, които могат да отговарят най-добре на техните нужди. Представяме Ви поредната част от сборника „Успешните […]

Машини за шоколад

Медиацията е способ за решаване на спорове, който често се използва от търговци. Тя е най -подходяща за тези спорове, защото: спорът се решава бързо, търговците решават как да се споразумеят на база бизнес интереси, запазват бъдещите си отношения. Представяме Ви един търговски спор решен чрез медиация, част от сборника Успешните медиации в 10 истории: […]

Три в едно – домашно насилие, развод и имоти

Представя ме Ви втора част от сборника „Успешните медиации в 10 истории“. Темата за домашното насилие е изключителна актуална. Дебатът дали може или не може да се провежда процедура по медиация при данни за насилие е винаги отворен. Ако има подадена информация за домашно насилие, медиация се провежда само, ако и двете страни искат и […]

Делба със скрити цели

Това е първа част от сборник, съдържащ 10 казуса с реално проведени медиации по различни видове спорове – семейни, търговски, имотни. Целта му е за пръв път да даде възможност да надникнете „зад кулисите“ на реално провеждащите се медиации. Любопитно е какво се случва и особено как, така че да се постигат споразумения. Използваните подходи […]