Център за разрешаване на спорове - лого

Клевета

В чл.3, ал.2 на Закон за медиацията е предвидено, че медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Към този момент, в НПК няма разпоредби, в които да е предвидено провеждане на медиация. На практика обаче, в наказателните дела от частен характер, като обида и клевета е особено подходящо да се използва медиация, като процедура за помиряване на страните.

Представяме Ви един типичен пример за ползите от медиацията в такива случаи:

https://www.bgmediation.com/wp-content/uploads/2019/11/9-Uspeshnite-mediacii_Kleveta.pdf

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.