Център за разрешаване на спорове - лого

Делба по братски

Всичко спорове свързани с ползване на общи имоти са наситени с много негативни емоции и богата история. Делбените спорове са едни от най-подходящите за медиация, тъй като при тях, отношенията са от особено важно значение. Общите имоти най-често са съсобственост на роднини. Единственият разумен начин да се намери решение при възникнали спорове за ползване на общ имат е да се обърнете към медиатор.

Представяме Ви поредната история ат сборника „Успешните медиации в 10 истории“:

https://www.bgmediation.com/wp-content/uploads/2019/11/5-Uspeshnite-mediacii-Delba-po-Bratski.pdf

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.