Център за разрешаване на спорове - лого

Делба със скрити цели

Това е първа част от сборник, съдържащ 10 казуса с реално проведени медиации по различни видове спорове – семейни, търговски, имотни.

Целта му е за пръв път да даде възможност да надникнете „зад кулисите“ на реално провеждащите се медиации. Любопитно е какво се случва и особено как, така че да се постигат споразумения. Използваните подходи са такива, каквито са се оказали подходящи за конкретния спор и в никакъв случай повтарянето им не е гаранция, че ще сработят при други хора и условия. Медиация може да се провежда само от сертифициран медиатор, който има опит в конкретния вид спорове.

Информацията в казусите е променена така, че да се запази същината на спора,  а фактите и основните действащи лица са с променени характеристики и имена, за да не бъдат разпознаваеми и да се запази поверителността. Приликите с действителни казуси са случайни, тъй като случаи, подобни на описаните, сме срещали многократно в практиката.

Искът е за делба на съсобствена къща от два етажа и таван.

Първият етаж се обитава от г-н А., вторият от г-н Р. Г-н А. от първия етаж има таван, до който не получава достъп, а г-н Р. има мазе, до което също не получава достъп. Всеки твърди, че другият го възпрепятства. Г-н А. е предлагал многократно да се изгради стълба и да се обсъдят различни варианти за достъп до тавана, но му е отказвано, а г-н Р. се оплаква от това, че не му се позволява да си ползва мазето.

https://www.bgmediation.com/wp-content/uploads/2019/10/1-Uspeshnite-mediacii_Delba-sys-skriti-celi.pdf

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.