Център за разрешаване на спорове - лого

Машини за шоколад

Медиацията е способ за решаване на спорове, който често се използва от търговци. Тя е най -подходяща за тези спорове, защото: спорът се решава бързо, търговците решават как да се споразумеят на база бизнес интереси, запазват бъдещите си отношения.

Представяме Ви един търговски спор решен чрез медиация, част от сборника Успешните медиации в 10 истории:

Фирма-доставчик на машини за шоколад съди фирма-производител на шоколадови изделия за неплатено възнаграждение по договор за доставка и монтиране на 4 машини за производството на шоколадови изделия, на обща стойност 40 000 лв.

Платени са 15 000 лв. авансово, останалите 25 000 лв. трябва да бъдат платени до 14 дни след доставката.

Машините са поръчани по списък – приложение към договора, който е обсъден съвместно от двете страни. Обаче при доставката се оказва, че машината „Вафлена“  е различна от поръчания модел, а машина „Кувертюр“ не може да бъде използвана за целите, за които е поръчана. Причината е, че според фирмата-производител тя не може да прави шоколадова обвивка с фино и бързо втвърдяване и с производителност, каквато фирмата-производител търси за новия вид десерт, който пуска. Това е било обсъждано с фирмата-доставчик, но те са казали, че доставяният модел машина прави достатъчно добра шоколадова обвивка.

https://www.bgmediation.com/wp-content/uploads/2019/10/7-Uspeshnite-mediacii_Mashini-za-shokolad.pdf

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.