Център за разрешаване на спорове - лого

Извинението и прошката

Извинение и прошка

Процесът на извинение и прошка в процедурата по медиация. Как се развива умението да прощаваме. Какви продимства ни дава това умение.

Медиация и интуиция

Теодора Божилова медиатор

Как да се научим как правилно да използваме нашата интуиция в процедура по медиация? Какви умения са нужни?