Център за разрешаване на спорове - лого

Европейски наръчник за законодателство в медиацията

Националните законодателства на 18 държави бяха на разположение на CEPEJ-GT-MED и формираха обхвата на проучванията, проведени за изготвяне на Наръчника. Наборът от тези 18 страни е следният: Австрия, Азербайджан, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Трябва да се отбележи обаче, че в повечето случаи са налице само основните закони за медиация или само съответните извлечения от кодексите, когато са предвидени. По този начин съществува възможност някои аспекти на медиацията да са регламентирани в други национални закони или изпълнителни актове и следователно да не са били включени в проучването.

Развитие на медиацията в България

Доклад за състоянието и развитието на медиацията в България, изготвен от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа, след срещи, проведени на 3 и 4 април 2017 г. в София. Част от съдържанието на доклада е: Част II – Пътна карта и препоръки, адресирани до българските власти CEPEJ е готова да […]

Сборник Право и ред : Справедливост в 5 стъпки

„Този сборник е повече от обикновена книга или алманах за специализирана публика. Той събира на едно място позициите и възможните решения за ефективна промяна на много от хората, които работят активно, системно и поемайки реален личен риск, за да реформират правосъдието в България. Представяме го пред вас, за да ви убедим в необходимостта да се […]