Център за разрешаване на спорове - лого

Европейски наръчник за законодателство в медиацията

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОСЪДИЕТО (CEPEJ)

 

Европейски наръчник за законодателство в медиацията

 Както беше прието на 32-то пленарно заседание на CEPEJ

Страсбург, 13 и 14 юни 2019 г.

През декември 2016 г. Работната група по медиация[1] (CEPEJ-GT-MED) получи разрешение да започне втория си мандат. Наред с други задачи, Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) възложи на CEPEJ-GT-MED да изготви допълнителни инструменти в набор от различни документи, наречени Инструментариум за развитие на медиацията[2], насочени към осигуряване на ефективно прилагане на препоръки и насоки относно медиацията.

Докато изпълнява мандата си, работната група разработи Пътната карта на CEPEJ-GT-MED въз основа на доклада си върху „Въздействието на Насоките на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) върху гражданската, семейната, наказателната и административна медиация“, изготвен от г-н Леонардо Д’Урсо , научен експерт на работната група. Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) прие документа през юни 2018 г. Необходимостта от нова правна рамка, която да развие ефективното прибягване до медиация по граждански, семейни, наказателни и административни въпроси, беше определена като един от основните изводи, изготвени в Пътната карта. Поради това се препоръчва на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) и CEPEJ-GT-MED да разработят Насоки за подготовката на правна рамка, които да бъдат приети като методологична и референтна основа за бъдещи законодателни реформи и да включват препоръки за подобряване на ефективността на съществуващите национални законодателства относно медиацията. Поради тази причина по време на срещата на CEPEJ-GT-MED през ноември 2018 г. г-жа Мигъл Зюкаускейт беше назначена за научен експерт на работната група и й беше възложена задача да разработи Наръчника за законотворчество в медиацията. Няколко членове на работната група, а именно, г-н Римантас Симаитис, г-жа Нина Бетето и г-н Леонардо д’Урсо, доброволно се включиха в текста със своите предложения и експертиза по време на подготовката на документа.

Националните законодателства на 18 държави бяха на разположение на CEPEJ-GT-MED и формираха обхвата на проучванията, проведени за изготвяне на Наръчника. Наборът от тези 18 страни е следният: Австрия, Азербайджан, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Трябва да се отбележи обаче, че в повечето случаи са налице само основните закони за медиация или само съответните извлечения от кодексите, когато са предвидени. По този начин съществува възможност[3] някои аспекти на медиацията да са регламентирани в други национални закони или изпълнителни актове и следователно да не са били включени в проучването.

[1] Работната група се състои от: г-н Римантас Симаитис (президент), Литва, г-жа Ана Марова, Чехия, г-жа Мария Оливейра, Португалия, г-жа Нина Бетето, Словения, г-н Жан А. Мириманов, Швейцария, г-н. Джеръми Таг, Обединеното кралство, г-н Леонардо Д’Урсо (научен експерт), Италия.

[2] Инструментариумът за развитие на медиацията и други документи в областта на медиацията, подготвени от CEPEJ-GT-MED и Съвета на Европа, са достъпни на адрес: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/mediation. Уеб страницата се актуализира непрекъснато.

[3] Например медиацията по наказателни въпроси за възрастни е въведена в Швейцария във Фрибург и Женева, а медиацията по административни въпроси беше и се въвежда в няколко кантона, въпреки това не се вижда от швейцарските процесуални кодекси, когато това е включено в проучването.

Целият текст може да бъде прочетен тук:

Европейски наръчник за законодателство в медиацията

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.