Център за разрешаване на спорове - лого

Развитие на медиацията в България

Доклад за състоянието и развитието на медиацията в България, изготвен от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа, след срещи, проведени на 3 и 4 април 2017 г. в София.
Част от съдържанието на доклада е:
Част II – Пътна карта и препоръки, адресирани до българските власти

CEPEJ е готова да сътрудничи на българските власти и да подпомогне Министерството на правосъдието при изпълнението на препоръките, разработени по-долу. Въпреки това трябва да се отбележи, че създаването на всеобхватна програма за сътрудничество зависи от наличното външно финансиране.

По тази причина експертите на CEPEJ решиха да обяснят подробно първите стъпки, които биха могли да бъдат предприети от българските власти при подготовката на бъдеща програма за потенциално сътрудничество. Тези първи стъпки ще подготвят почвата за успешно развитие на медиацията от страна на Министерството на правосъдието и в идеалния случай за успешното осъществяване на бъдещо сътрудничество с CEPEJ.

Стъпките, описани по-долу, могат да се осъществяват от Министерството на правосъдието, преди да има потенциален проект за сътрудничество на CEPEJ. Ето защо проектът може да продължи от стъпка 4, като работи с пилотни съдилища, използвайки и подобрявайки основните статистически данни, като изработи нов план за действие, който да последва вече постигнатото.

Целият доклад може да бъде прочетен тук:

https://www.bgmediation.com/wp-content/uploads/2019/09/Mediatsiyata-v-RB-preporaki-DMPSEV.docx

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.