Център за разрешаване на спорове - лого

Справедливостта живее на етаж, до който правосъдието не винаги има достъп

Медиация

Процедурата по медиация дава възможност на спорещите страни сами да постигнат взаимноизгодното за тях решение. Решението, което те постигат е по-справедливото за тях решение, от това, което би постановил съда.