Център за разрешаване на спорове - лого

Обучение по медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници

Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници – специализирано обучение

В рамките на обучението участниците ще научат:

  • какви са спецификите на споровете между търговци
  • какви са спецификите на споровете между съдружници
  • особености и техники при медиацията по търговски сделки  и спорове между съдружници
  • как взаимодействат медиация, арбитраж и съд при търговските спорове
  • защо Сингапурската конвенция е крайъгълен камък за търговската медиация.

Участниците в обучението ще усвоят конкретни медиаторски преговорни техники. Ще провеждат учебни медиации.

В края на обучението, участниците ще могат успешно да провеждат преговори и да използват специфични медиаторски техники при спорове между търговци и спорове между съдружници.

Записване

Дати на провеждане

Първа част

2 април 2021 - 2 април 2021

Втора част

3 април 2021 - 3 април 2021

Време на провеждане

Първа част

18:00 ч. - 20:30 ч.

Втора част

11:00 ч. - 13:30 ч.

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн

За обучителите

Лъчезар Колев

Лъчезар Колев

Квалифициран юрист с над 25-годишен стаж, дългогодишен управител и водещ консултант в Лега арт ЕООД. Специализации в областта на чуждестранните инвестиции в Япония /Университета на Киото/ и Великобритания; специализация в областта на интелектуалната собственост и международното банково право в Женевския Университет.  Участвал в подготовката и сключването чрез преговори на над 450 приватизационни сделки, консултант на придобиванията на няколко от големите структуроопределящи български предприятия като „Шуменско пиво“ АД, „Алкомет“ АД, „Пулпудева“ АД и др. Консултант на редица чуждестранни инвеститори в България. Сертифициран медиатор със специализация по търговска медиация.

За кого е подходящо

Обучението е подходящо за:

  • практикуващи медиатори
  • брокери и агенти на недвижими имоти
  • юристи и консултанти
  • търговци и предприемачи

Програма

Обучението представлява един от модулите от обучение по търговска медиацияЦялото обучение се състои от 3 модула.

Другите два модула са:

–           Медиация при спорове за интелектуална собственост

–           Медиация при спорове с недвижими имоти

За всеки един модул участниците получават сертификат за успешно преминат курс.

При участие и в трите модула, участниците получават сертификат за преминато  Специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Каква е таксата

Таксата се отнася за цялото обучение и включва всички необходими материали за провеждането му.

Банкова сметка за превод на таксата:

BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка

сдружение Център за разрешаване на споровe

Записването става или чрез формата за регистриране за участие (натиснете бутона „Регистрирай се“), или на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. 0898480377.

След свързване с нас ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Стандартна

150 лв. на участник

внасяне до 2 април

При двама и повече участника

100 лв. на участник

внасяне до 2 април

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата