Център за разрешаване на спорове - лого

Обучение по медиация при спорове с недвижими имоти

Това обучение е част от специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Участниците в обучението ще научат кога и откъде възниква споровете:

 • При строителство
 • При ремонти
 • Покупко-продажба
 • Наем
 • Съсобственост

В първата часта на обучението участниците ще научат:

 • какви спорове възникват във връзка със строителство и ремонти .
 • какви са спецификите на участниците в процедурата по медиация

Във втората част на обучението участниците ще научат:

 • какви са спецификите на спорове при покупко-продажби на имоти
 • особености на страните и справяне с предизвикателства в процедурата по медиация. Конкретни медиаторски техники.

В третата част участниците в обучението ще научат:

 • специфики на споровете при наемните отношения между физически лица
 • спорове при съсобственост и етажна собственост.

Участниците в обучението ще усвоят конкретни медиаторски техники. Ще провеждат учебни медиации.

В рамките на обучението са предвидени много практически казуси и възможност за групова самостоятелна работа по конкретни задачи.

Записване

Дати на провеждане

Първа част

21 юни 2021 - 21 юни 2021

Втора част

22 юни 2021 - 22 юни 2021

Втора част

23 юни 2021 - 23 юни 2021

Време на провеждане

Първа част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Втора част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Втора част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн

За обучителите

Костадин Серафимов

Костадин Серафимов

Медиатор, работил  като юрисконсулт  в агенции за недвижими имоти. Към настоящия момент е главен юрисконсулт  в „ARCO REAL ESTATE“ LTD. Бил е стажант  адвокат, където е придобил опит в сферата на вещното, облигационното и търговското право. Богат опит в ръководене на процеса на сключване на сделки и решаване на възникнали проблеми.

Награждаван е от агенциите, в които е работил, за съществен принос за тяхното развитие.

За кого е подходящо

Програма

Обучението представлява един от модулите от обучение по търговска медиацияЦялото обучение се състои от 3 модула.

Другите два модула са:

–           Медиация при спорове за интелектуална собственост, 

–           Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници.

За всеки един модул участниците получават сертификат за успешно преминат курс.

При участие и в трите модула, участниците получават сертификат за преминато  Специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Каква е таксата

Таксата се отнася за цялото обучение и включва всички необходими материали за провеждането му.

Банкова сметка за превод на таксата:

BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка

сдружение Център за разрешаване на споровe

Записването става или чрез формата за регистриране за участие (натиснете бутона „Регистрирай се“), или на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. 0898480377.

След свързване с нас ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Стандартна

150 лв. на участник

внасяне до 21 юни

С отстъпка за студенти и при двама записали се участника

100 лв. на участник

внасяне до 21 юни

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата