Център за разрешаване на спорове - лого

Обучение по медиация при спорове с недвижими имоти

Специализирано обучение в 3 части.

Участниците в обучението ще научат какви са спецификите на споровете в сферата на недвижимите имоти.

В първата часта на обучението участниците ще научат:

  • какви спорове възникват във връзка със строителството – СМР.
  • какви са спецификите на участниците в процедурата по медиация

Във втората част на обучението участниците ще научат:

  • какви са спецификите на спорове при покупко-продажби на имоти
  • обичайно и необичайно поведение на страните и справяне с предизвикателства в процедурата по медиация

В третата част участниците в обучението ще научат:

  • специфики на споровете при наемните отношения между физически лица
  • специфика на наемни отношения в търговските обекти – бизнесцентрове и молове – видове спорове

Участниците в обучението ще усвоят конкретни медиаторски техники. Ще провеждат учебни медиации.

Обучението ще приключи с попълване на тест.

Записване

Дати на провеждане

Първа част

4 ноември 2020 - 4 ноември 2020

Втора част

5 ноември 2020 - 5 ноември 2020

Трета част

6 ноември 2020 - 6 ноември 2020

Време на провеждане

Първа част

10:00 ч. - 16:00 ч.

Втора част

-

Трета част

-

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн

За обучителите

За кого е подходящо

Обучението е подходящо за:

  • практикуващи медиатори
  • брокери и агенти на недвижими имоти
  • юристи и консултанти
  • търговци и предприемачи

В рамките на обучението ка предвидени много практически казуси и възможност за групова самостоятелна работа по конкретни задачи.

Програма

Обучението представлява един от модулите от обучение по търговска медиацияЦялото обучение се състои от 3 модула.

Другите два модула са:

–           Медиация при спорове за интелектуална собственост, 

–           Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници.

За всеки един модул участниците получават сертификат за успешно преминат курс.

При участие и в трите модула, участниците получават сертификат за преминато  Специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Каква е таксата

Таксата се отнася за цялото обучение и включва всички необходими материали за провеждането му.

Банкова сметка за превод на таксата:

BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка

сдружение Център за разрешаване на споровe

Записването става или чрез формата за регистриране за участие (натиснете бутона „Регистрирай се“), или на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. 0898480377.

След свързване с нас ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Стандартна

150 лв. на участник

внасяне до 20 март 2021

С отстъпка за студенти и при двама записали се участника

100 лв. на участник

внасяне до 20 март 2021

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата