Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация при спорове за интелектуална собственост

В рамките на това обучение участниците ще научат:

  • Видове и спецификата на обектите на интелектуална собственост в подсистемата на индустриалната собственост – изобретение, полезен модел, търговска тайна, търговска марка, географски означения, промишлен дизайн.
  • Същност на медиацията по интелектуална собственост. Лицензионни сделки – трансфер на знания и технологии, специфики при търговските отношения. Медиационни техники при спорове по интелектуална собственост.
  • Същност на конфликта при спорове за индустриална собственост. Приложима медиация по индустриална собственост на национално ниво. Процедура по медиация пред Световната организация за интелектуална собственост при международни спорове.
  • Същност на конфликта при спорове за авторски права и права сродни на авторските. Медиация по реда на националното специално законодателство в областта – процедура и специфики.

В рамките на обучението ще се провеждат симулирани медиации и ще се решават интересни казуси от българската и международна практика в сферата на спорове за интелектуална собственост.

В края на обучението, участниците ще придобият умения за водене на бизнес преговори и водене на медиация в областта на интелектуалната собственост.

Записване

Дати на провеждане

Първа част

28 октомври 2020 - 28 октомври 2020

Втора част

29 октомври 2020 - 29 октомври 2020

Трета част

30 октомври 2020 - 30 октомври 2020

Време на провеждане

Първа част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Втора част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Трета част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн

За обучителите

проф. д-р Владя Борисова

проф. д-р Владя Борисова

Директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Адвокат по интелектуална собственост към Софийската адвокатска колегия. Медиатор към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд, вписан в Единния регистър на медиаторите на Министерството на правосъдието и в Регистъра на медиаторите по интелектуална собственост към министъра на културата, като медиатор по интелектуална собственост. Представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България, вписан в Регистъра на представителите по индустриална собственост. Експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на организацията. Консултант на Международната търговска камара (ICC), служба „Търговски престъпления“, дивизия „Престъпления срещу интелектуалната собственост“.

За кого е подходящо

Обучението е подходящо и за адвокати, юрисконсулти и мениджъри, както и за тези с интерес в областта на интелектуалната собственост и особено за:

  • Сертифицирани медиатори
  • Адвокати и юрисконсулти
  • Студенти
  • Търговци и предприемачи

Програма

Обучението представлява един от модулите от обучение по търговска медиацияЦялото бучение се състои от 3 модула.

Другите два модула са:

–           Медиация при спорове с недвижими имоти и строителство

–           Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници.

За всеки един модул участниците получават сертификат за успешно преминат курс.

При участие и в трите модула, участниците получават сертификат за преминато  Специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Каква е таксата

Таксата се отнася за цялото обучение и включва всички необходими материали за провеждането му.

Банкова сметка за превод на таксата:

BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка

сдружение Център за разрешаване на споровe

Записването става или чрез формата за регистриране за участие (натиснете бутона „Регистрирай се“), или на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. 0898480377.

След свързване с нас ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Стандартна

150 лв. на участник

внасяне до 28 октомври

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата