Център за разрешаване на спорове - лого

Какво прави медиаторът, ако емоциите в спора ескалират?

 

Често се случва по време на процедура по медиация емоциите да ескалират. Това е напълно нормално, защото страните по спора са натрупали достатъчно негативни чувства един към друг.

Когато става въпрос за емоционално заредени ситуации, безопасността и доверието са от решаващо значение. Изключително важно е медиаторът да осигури една защитена и позитивна среда, в която участниците в процедурата по медиация да се чувстват спокойни и разбрани.

Медиаторската практика показва, че обръщането на внимание на емоционалните въпроси често има по-голям ефект върху разрешаването на конфликта от акцентирането върху въпросите по същество.

Първата стъпка за справяне със силните емоции е признаването им и разбирането на

източника им. Често се налага да им обърнем внимание още преди въпросите по

същество.

Това, което медиаторът прави когато емоциите ескалират е следното:

Признава емоциите – медиаторът приема, че емоциите съществуват и това, което е нужно да направи е да изследва какви неудовлетворени нужди пораждат конкретната емоция

Медиаторът винаги уважава казваното от всяка от страните. Показва разбиране е признаване на емоциите. Негова основна задача е да слуша и да превежда казаното, помагайки да бъде разбрана нуждата и засегнатите интереси.

Нужно е медиаторът да отговаря  на емоциите с уважение и любознателност. Той винаги изследва каква е причината да се чувстват така страните и винаги изразява емпатия. При гневни нападки между страните по спора медиаторът преформулира изказването, за да придадете неутрален или положителен тон.

 

Важно е да бъдат разграничавани израз на чувства от проблемно поведение. Когато някоя от страните има проблемно/пречещо на  процедурата по медиация/ поведение, това може да бъде коригирано чрез въвеждане на правила. Проблемно поведение не бива да се бърка с израз на силна емоция. Емоцията може да бъде ескалирала, но това да не пречи за нормалното провеждане на процедурата по мадиация. Ако, обаче, тази силна емоция не може да бъде преодоляна, тогава е добре да се направи почивка, да се отложи срещата за друг ден или по-късен час.

Когато ескалацията на емоциите е често повтарящо се явление по време на процедурата по медиация,  по-правилно е  медиаторът да провежда индивидуални срещи със страните.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.