Център за разрешаване на спорове - лого

Какви спорове са подходящи да бъдат решени чрез медиация?

Отчитайки основните предимства на медиацията, можем да направим анализ какви спорове биха били подходящи да бъдат решени чрез медиация.

Като се има предвид основното предимство на процедурата –  икономичност, лесно стигаме до извода, че тя във всички случаи е подходяща, когато  е нужно да се спести време. Подходяща е, когато е необходимо е да се спестят пари.

Медиацията е подходяща при спорове, когато е важно  за клиента да се избегне съдебен процес поради емоционални или лични причини. Когато наистина е важно отношенията да бъдат запазени.

Медиацията е по-добрата алтернатива в случаи, когато е необходимо  да се избегне съдебен процес, тъй като има висок риск от загуба.

Подходящо е да се ползва медиация, когато спорът е сложен и изисква гъвкавост и творчество при намиране на желаното решение.

Медиацията е необходима, когато е налице необходимост за запазване в тайна на личния живот и / или поверителността  в решаването на спора. Тогава, когато е налице необходимост от помощ в преодоляването на комуникационни бариери.

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от  „отдушник“,  да предоставят информация,  да им се помогне да си изяснят своите позиции и интереси.

Процедурата по медиация би могла да съдейства и при нужда от справяне с трудни клиенти. Тогава, когато имаме сериозен проблем в комуникацията с другата страна, също така и при открито противопоставяне на адвокати.

Спорове, при които е необходимо е да се поддържа или да се работи в насока подобряване на текущите взаимоотношения между страните, също е подходящо да бъдат отнесени към медиатор.

Не са рядкост и случаите, когато е необходимо е да се търсят частични решения, за да се стесни обхвата и интензивността на спора и тогава медиацията е силно препоръчителна.

Процедурата по медиация е процес на изследване на интересите. Когато те бъдат идентифицирани и подредени по важност е лесно да се търсят варианти за решения.

Подходящ за медиация е спор, при който е налице необходимост от проверка на действителността по отношение на съществото на спора. Това означава, че тогава, когато можем да противопоставяме документи в съдебното производство, които не отговарят на цялата истина, за запазване на отношенията с другата страна е важно да се изясни реалната ситуация. Това се постига в процедура по медиация, поради гарантираната конфиденциалност.

И не на последно място,  медиацията е подходяща, когато е важно да се поддържа контрол върху процеса и резултатите, защото точно тази процедура /за разлика от съда и арбитража/ осигурява тази възможност на страните.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.