Център за разрешаване на спорове - лого

Как в медиацията се разбира другата гледна точка?

Вие вероятно знаете как се чувствате по време на спора и какви проблеми според Вас трябва да бъдат решени. Вероятно бихте могли да опишете какво другият човек е казал и как нейното / неговото поведение ви е засегнало. И, вероятно бихте могли да назовете най-важните въпроси за Вас в спора. Всичко това е добре, защото тези неща ще трябва да се обсъдят в процедурата по медиация. Вероятно не знаете много за това как другото лице се чувства в този спор и как Ваши думи и/или действия въздействат на другата страна. В действителност, много хора правят грешката като предполагат, че другият човек иска тя / той да бъде нещастен, че не се притеснява от конфликта, или дори го радва. Това почти никога не е вярно. Един конфликт възниква, защото хората имат съвършено различни интереси, очаквания, информация, или ценности.

Как бихте отговорите на следните въпроси :
Как Вашите действия влияят на другото лице, как то се чувства в спора?
Как той / тя / би дефинирал проблема (ите), които трябва да бъдат решени?
Как той / тя би описал Вашето поведение в този спор?
Как Вашето поведение в спора засягат нея / него?
Какви са най- важните въпроси, които иска да реши той/тя?

Ако не можете да отговорите със сигурност на горните въпроси, Вие току-що сте открили потенциално важна причина за отключване на спора. Може би вярвате, че разбирането и решаването на проблемите на другия човек е „проблем на другия човек“, но тук е проблема с това убеждение: Опасенията на другото лице са защо той / тя е в конфликт със себе си. Ако наистина не разбираме тези опасения – от негов / негова гледна точка, не можем да направим нищо за справяне с тях. И ако не можете да ги разгледате, да осмислите притесненията и страховете на другия човек, конфликтът ще остане нерешен. Опитайте се да разберете проблемите, изразени от другата страна, точно така, както той / тя ги вижда. Това не значи, че трябва да се съгласите с това, което той/тя казва или да изоставите своите собствени проблеми. Това означава само, че вие трябва да разберете нейните / неговите нужди.

За да постигнем това по време на медиацията, това означава, че ще трябва да слушате внимателно какво казва другия човек. Медиаторът помага за това, като повтаря казаното от страните без да дава оценка, без да тълкува и без да изкривява чутото. Целта на медиатора е да „преведе“ казаното и да акцентира върху неудовлетворените потребности, нужди и опасения, които страните са изказали. Медиаторът ръководи дискусията така, че и двете страни имат възможност да чуят тревогите си , опасенията си и това, от което наистина се нуждаят. Може да бъде трудно да изслушате различната гледна точка, с която не сте съгласни, но това, което се казва, може да разкрие важна и полезна информация за Вас.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.