Център за разрешаване на спорове - лого

Може ли да се обърнем към медиатор при имотен спор между съседи?

Практиката на съдилищата изобилства с казуси от такъв характер – спорове за огради между два имота, за изградени постройки на регулационната линия, за незаконно навлизане в съседния имот, за създаване на пречки за упражняване правото на собственост.

Често тези дела продължават с години, преминават през три съдебни инстанции, а често и биват връщани от ВКС за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Сложността и продължителността на тези дела, произтича от факта, че в тези спорове се събират редица писмени доказателства, изслушват се свидетелски показания и заключения на експерти, което води до твърде дългото им проточване във времето. Не на последно място, такива производства са изключително скъпи, тъй като при тях се заплащат държавни такси и адвокатски хонорари за всяка инстанция, плащат се скъпи експертизи по делото. Често, на финала на такъв род дела, след години в съдебната зала, стойността на напр. спорните постройки, е многократно надхвърлена от разходите по делото.

Ето защо съвсем естествено се поставя въпросът – Може ли да бъде избегнат един такъв конфликт? Може ли медиацията да помогне?

Практиката е доказала, че именно в имотните спорове между съседи медиацията постига забележителни резултати. Междусъседските отношения имат особена специфика, поради близостта, която хората са изградили в годините, живеейки един до друг. Често те се пренасят в имотния спор и са негова причина. На практика, в големия брой случаи основният проблем не се корени в самия имотен спор, а в историята на взаимоотношенията. Съдът не би могъл да изследва в дълбочина тези отношения, а и няма вменено от закона задължение за това.

Медиацията е алтернатива на всичко казано дотук. Тя би подпомогнала страните в изследване на истинските причини за спора, във вариантите за неговото разрешаване. Медиацията би приключила в рамките на няколко срещи, без да обремени страните с високи разноски за разрешаването на техния спор. Времето, парите, усилията и емоциите, които страните ще си спестят са несравними с това, което може да им предложи съдебното  производство. И не на последно място, медиацията ще помогне за запазване на отношенията на страните, чиито домове се делят от една ограда. Защото, както са казвали древните римляни – Добрият съсед е голямо благо, лошият – голямо нещастие. Медиацията ще помогне да сте обградени с добри съседи.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.