Център за разрешаване на спорове - лого

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ – специализирано обучение със сертификат

Обучението се организира от Център за разрешаване на спорове, като представлява специализирано обучение по ТЪРГОВСКА медиация съгласно  Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори, изискванията за обучение на медиатори, реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите, процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Нашата програма е създадена да подготвя медиатори, юристи, бизнес лидери и всички заинтересовани професионалисти с необходимите умения и знания за ефективно управление на търговски спорове и постигане на взаимно изгодни решения.

Практиката показва, че е необходима допълнителна и задълбочена подготовка на медиаторите, които имат желание да практикуват търговска медиация.

Защо обучението на Център за разрешаване на спорове?

  • Квалифицирани обучители: Нашите обучения се водят от водещи експерти в областта, сред които изтъкнати медиатори и юристи с реален опит в търговските спорове.
  • Практически ориентиран подход: Програмата включва реални казуси, симулации на процедури по медиация и интерактивни упражнения, които гарантират практическото приложение на наученото.
  • Гъвкавост: Предлагаме както онлайн, така и присъствени формати на обучение, за да отговорим на нуждите и графиците на всички наши участници.
  • Сертификация: Всеки завършил курса успешно, получава сертификат, с който може да бъде вписан в ЕРМ, както и признаван от браншови организации и фирми, което отваря врати към нови професионални възможности.

Какво ще научите?

  • Особености на търговската медиацията: Ще разберете спецификата, принципите и етапите на търговската медиацията и търговските отношения.
  • Умения за комуникация и преговори: Ще овладеете специфични техники за ефективни преговори  и надградете комуникативните умения.
  • Различни стратегии за разрешаване на търговски спорове: Ще научите как да идентифицирате интересите и как да изберете подхода за постигане на взаимно изгодни решения.
  • Правни аспекти на медиацията: Ще се запознаете  с правната рамка, регулираща търговската медиация.

Още една сериозна причина да запишете курс по търговска медиация е новата законодателна уредба, която предвижда, че съдът задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за: изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон и отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон/чл.140а, ал.1,  т.5 и 6 ГПК/. Също така, съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /чл.140а, ал.2, т.11 ГПК/.

Записване

Дати на провеждане

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ – специализирано обучение със сертификат

15 април 2024 - 21 април 2024

Време на провеждане

ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ – специализирано обучение със сертификат

18:00 ч. - 20:00 ч.

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн и присъствено в гр. София

За обучителите

Албена Комитова

Албена Комитова

Адвокат с над 20 годишна практика, голяма част от която е в областта на семейното право. Медиатор и обучител по медиация. Огромен опит в семейната медиация и част от международни обучителни екипи по семейна медиация за медиатори и съдии.

Съавтор на Наръчник по Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация по проекта “Judicial Intercultural Communication in Family Mediation”, изпълняван от Апелативен съд Крайова, Румъния.

За кого е подходящо

Нашата програма е създадена за всеки, който иска да разшири своите умения в областта на медиацията, да подобри своите комуникационни и преговорни умения, да стане посредник в разрешаването на търговски спорове.

При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат за успешно завършен курс за медиатор по специализирана медиация в областта на търговската медиация. Курсът ще Ви направи по-успешни при провеждането на търговски медиации и ще Ви въведе в последните тенденции и добри практики при разрешаването на търговски спорове.

Програма

Каква е таксата

Таксата се отнася за цялото обучение и включва всички необходими материали за провеждането му.

Банкова сметка за превод на таксата:

BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка

сдружение Център за разрешаване на споровe

Записването става или чрез формата за регистриране за участие (натиснете бутона „Регистрирай се“), или на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. +359 879 984 777. След свързване с нас, ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Ранно записване

320 лв. на участник

внасяне до 1 април

Стандартна

370 лв. на участник

внасяне до 15 април

Отстъпка "Доведи приятел" /при записване по всяко време/

320 лв. на участник

внасяне до 15 април

За студенти

270 лв. на участник

внасяне до 15 април

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата