Център за разрешаване на спорове - лого

Обучение по СЕМЕЙНА медиация, София

След множеството запитвания през последната година, през декември 2016г. – ще проведем специализирано надграждащо обучение по семейна медиация, съчетаващо психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Обучението подготвя за: практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения, и по-специално за договаряне на последиците при прекратяването им – свързани с децата, и имуществото.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.

Записване

Дати на провеждане

1 декември 2016 - 2 декември 2016

-

Време на провеждане

-

-

Свободни места

Не

Място на провеждане

София, ул. Княз Борис I 49, ет. 4

За обучителите

Албена Комитова

Албена Комитова

Адвокат с над 20 годишна практика, голяма част от която е в областта на семейното право. Медиатор и обучител по медиация. Огромен опит в семейната медиация и част от международни обучителни екипи по семейна медиация за медиатори и съдии.

Съавтор на Наръчник по Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация по проекта “Judicial Intercultural Communication in Family Mediation”, изпълняван от Апелативен съд Крайова, Румъния.

За кого е подходящо

Предназначено е: както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на семейни спорове или практикуват в тази сфера – юристи, психолози, терапевти, социални работници, учители, и други консултанти.

Удостоверение: Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по семейна медиация.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

Програма

ЧАСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА ПРИ РАЗДЯЛА И РАЗВОД
–    Видове семейни спорове и характеристики на семейната медиация
–    Специфики на комуникацията в семейната медиация
–    Граници на съдействието на медиатора

Дискусия върху случаи от опита на медиаторите и 1 симулирана медиация.

ЧАСТ 2: УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЦАТА ПРИ РАЗДЯЛА И РАЗВОД
–    Необходими аспекти на договарянето във връзка с децата
–    Особености при договарянето на въпросите, свързани с децата – разпределяне на родителските права или споделено родителство, плюсове и минуси
–    Практика на открита симулирана медиация

Обсъждане на отражението на предложенията за промени в Семейния кодекс върху преговорния процес в медиацията.

ЧАСТ 3: СПОРАЗУМЕНИЕТО В СЕМЕЙНИТЕ СПОРОВЕ
–    Законови изисквания по отношение на споразуменията в семейните отношения
–    Имуществените отношения в споразумението
–    Роля на медиатора и адвокатите при сключване и оформяне на споразумение
–    Приключване на медиацията без споразумение – полезни подходи на медиатора за подобряване на преговорния процес между страните

Симулирана медиация – изпит
Тест и заключение

Каква е таксата

Записването става чрез изпращането на e-mail на:   office@bgmediation.com, или на тел. 0889 31 11 18.

При записване е важно да посочите:

– 3 имена,

– дали сте обучени като медиатор,

– телефон и мейл за връзка,

– данни за фактура.

Таксата се заплаща: на място в офиса – след предварителна уговорка за времето, или по следната банкова сметка:
IBAN BG02FINV91501215746583,
Първа инвестиционна банка АД,
Сдружение „Център за разрешаване на спорове“.

Стандартна

210 лв. на участник

Внасяне до 25 ноември

2+ участници

180 лв. на участник

внасяне до 21 ноември

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата