Център за разрешаване на спорове - лого

Обучение по СЕМЕЙНА медиация със сертификат

Обучението се организира от Център за разрешаване на спорове, като представлява специализирано обучение по СЕМЕЙНА медиация съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори, изискванията за обучение на медиатори, реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите, процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

 Обучението, което предлагаме, ще Ви даде:

 • Повече умения за управляване на процедурата при спорове относно родителски права, местоживеене на детето/децата, размер на дължима издръжка, лични отношения между родителите, отношения родител – дете/деца, подялба и ползване на семейно имущество, всякакви неимуществени спорове и др.;
 • Умения и знания как да управлявате по-добре собственото си поведение и присъствие в процеса на медиация;
 • Специализирани техники за справяне в ситуации на задънена улица;
 • Знания за различни видове провокативно поведение на страните, както и техники за справяне с това поведение;
 • Повече познания за съдебната практика при спорове по Семейния кодекс;
 • Информация и яснота, относно новата нормативна уредба, въвеждаща задължителна медиация.

При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат за успешно завършен курс за медиатор по специализирана медиация в областта на семейната медиация. Курсът ще Ви направи по-успешни при провеждането на семейни медиации и ще ви въведе в последните тенденции и добри практики при разрешаването на семейни спорове.

Защо семейната медиация е полезна и актуална

Семейната медиация е най-търсената услуга. Все повече двойки, които са в развод или раздяла/при съжителство без брак/, търсят извънсъдебно решаване на своите спорове.

Спорове при развод могат да бъдат от най-различно естество – упражняване на родителски права, подялба на имущество, размер на издръжка и други проблеми, отнасящи се до трайните взаимоотношения на партньорите и понякога и техните близки.

Още една сериозна причина да запишете курс по семейна медиация е новата законодателна уредба, която предвижда, че съдът може да задължи страните по искове за развод, упражняване на родителски права, местоживеене на детето и др. /чл.140а, ал.2 т.1-6/да участват в процедура по медиация, преди да даде ход на делото.

Практиката показва, че е необходима допълнителна и задълбочена подготовка на медиаторите, които имат желание да практикуват семейна медиация.

Записване

Дати на провеждане

Първа част

27 септември 2021 - 29 септември 2021

Втора част

2 октомври 2021 - 2 октомври 2021

Трета част

11 октомври 2021 - 13 октомври 2021

Време на провеждане

Първа част

18:00 ч. - 18:00 ч.

Втора част

10:00 ч. - 16:00 ч.

Трета част

18:00 ч. - 20:00 ч.

Свободни места

Не

Място на провеждане

Онлайн

За обучителите

Албена Комитова

Албена Комитова

Адвокат с над 20 годишна практика, голяма част от която е в областта на семейното право. Медиатор и обучител по медиация. Огромен опит в семейната медиация и част от международни обучителни екипи по семейна медиация за медиатори и съдии.

Съавтор на Наръчник по Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация по проекта “Judicial Intercultural Communication in Family Mediation”, изпълняван от Апелативен съд Крайова, Румъния.

Даниела Александрова

Даниела Александрова

Съдия, Зам. председател на Софийски Райнен Съд, Ръководител на Трето гражданско отделение. С дългогодишна практика като съдия по семейни спорове.

Член на работните групи към Висш съдебен съвет и Министерство на правосъдието за изготвянето на приетите законодателни промени на нормативната уредба на медиацията в България – въвеждане на задължителна медиация при семейни спорове.

Елена Илиева

Елена Илиева

Психотерапевт, основател и директор на Български институт по гещалттерапия. С над 25 годишна практика в България и Южна Африка като психолог, психотерапевт има множество специализации, включително фасилитатор, обучител и супервизор по Системни фамилни констелации.

За кого е подходящо

Ако попадате в една от следните категории, обучението по семейна медиация е точно за вас:

 • Сертифицирани медиатори
 • Психолози
 • Адвокати
 • Социални работници
 • Терапевти
 • Учители

Програма

Обучението е в съответствие с нормативните изисквания на Република България. Има обща продължителност 30 часа, с включена теоретична подготовка и практическа част с участие в поне 3 симулации и анализ. Обучението включва три последователни модула.

1 Модул: Видове семейни спорове. Специфики.

В този модул участниците  се запознават с най-често срещаните спорове в практиката.

 • Научават какви са подводните камъни при провеждането на процедура по семейна медиация;
 • Научават и усвояват специфични медиаторски техники, с които да доведат до успешен край една процедура по семейна медиация;
 • Получават възможността за споделяне на опит и обсъждане на казуси. Участие в практически казуси.

2 Модул: Информираност за процеса на двойката, фазите и динамиката през които тя преминава.

В триангулацията на семейната медиация осведомеността и осъзнатостта на медиатора  е от огромно значение.

В този обучителен модул участниците ще се запознаят по преживелищен начин с:

 • Принципи на системното мислене и семейните системи;
 • Различни възможни причини за невъзможност за споразумение;
 • Фази на скръбта и загубата;
 • Вероятни собствени проекции и очаквания в работата като семейни медиатори.

Системното мислене е съвременна холистична перспектива, която набира все по-голяма скорост, признание и приложение не само в психологическата и терапевтичната работа, но и при тази с организации и предприятия, занимаващи се със здравеопазване, образование, индустрия и дори политика. На практика това е преминаване от линеарно мислене -„причина-следствие“ към кръгообразно – „всичко е взаимосвързано“, „всяка промяна в един елемент на системата води до промяна на множество други елементи и дори на цялата система“. В работата с хора е от изключителна важност да се стремим към по-цялостно разбиране на този/тези, с които работим, и по-специално  да търсим отговор на въпроса как така този човек е така, както го виждаме(както се изразява) в момента, вместо да оценяваме качества и прояви.

3 Модул: Запознаване със съдебни практики.

В този модул участниците ще се запознаят със съдебната практика по някои видове дела по Семейния кодекс.

 • Какво е „синдром на родителско отчуждение“ и какви са съдебните практики в България във връзка с това понятие;
 • Споделено родителство – теория и практика;
 • Най-често срещани грешки при изготвянето на споразумение в процедурата по медиация.

Практическа част на обучението:

Участниците в обучението ще имат възможността да провеждат учебни семейни медиации, както и да работят по  групови и индивидуални задачи.

Каква е таксата

Таксата се отнася за цялото обучение и включва всички необходими материали за провеждането му.

Банкова сметка за превод на таксата:
BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка
сдружение Център за разрешаване на споровe

Записването става или чрез формата за регистриране за участие (натиснете бутона „Регистрирай се“), или на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. +359 879 984 777.

След свързване с нас, ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Стандартна

450 лв. на участник

внасяне до 27 септември

С отстъпка за студенти / двама и повече записали се участника

350 лв. на участник

внасяне до 27 септември

Искате да се запишете?

Регистрирайте се.

Попълнете формата за регистрация и ние ще се свържем с вас за повече подробности.

Информация за кандидата