Център за разрешаване на спорове - лого

Какво е медиация?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИАЦИЯТА И КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА Й?

Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който позволява на страните при спор сами да решат проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си.

Това става благодарение на качествата на процедурата:

 • Доброволна е

Започва по желание на страните и продължава докато те преценят.

 • Поверителна е

Всички обсъждания и документи в процедурата са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. В защита на поверителността се подписват декларации за поверителност от участниците, а медиаторът има право да откаже да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

 • Подпомага се от трето неутрално лице

Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който помага на страните да преодолеят напрежението помежду си, да общуват по-лесно, да изяснят спорните въпроси, интересите и нуждите на всяка от страните, да преценят плюсовете и минусите на възможните решения и да изберат най-изгодното и реалистично за двете страни решение.

 • Бърза е

Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността на случая. Смята се, че след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение.

 • Икономически изгодна

Тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор в продължение на месеци и години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както и време и енергия, необходими за разрешаването на спора.

 • Управлява се от страните

Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни за страните.

 • С резултат, изгоден за двете страни

Тъй като страните сами вземат решение как да бъдат разрешени спорните въпроси помежду им, така, че да отговарят на интересите им, обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно.

КАКВО РАЗЛИЧАВА МЕДИАЦИЯТА ОТ СЪДА И АРБИТРАЖА?

В съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдия или арбитър.

 • При медиацията страните сами разрешават спора с помощта на медиатор.
 • При съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдията или арбитъра въз основа на приложимото право.
 • В медиацията решението се взема въз основа на личните нужди и бизнес интересите на страните.
 • Съдебното и арбитражното производство се развиват по строга формална процедура, предвидена в закон или правилник. Решението се взема въз основа на закона.

Медиацията е неформална и гъвкава процедура. Етапите и начинът на провеждане зависят от вида на спора и нуждите на страните.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.