Център за разрешаване на спорове - лого

Как се става сертифициран медиатор?

За да станете сертифициранправоспособен медиатор, който има право да упражнява тази дейност като професия, има определени изисквания:

  1. Законови – необходимо е да отговаряте на условията, изрично и изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 8 от Закона за медиацията;
  2. Процедурни – да сте завършили курс по обучение за медиатори към обучителна организация, която е одобрена от министъра на правосъдието. Център за разрешаване на спорове е такава организация, одобрена от министъра на правосъдието със заповед № ЛС-04-903/16.05.2013г.;
  3. Общи – да притежавате качества като търпение, комуникативност, желание за работа с хора и жажда за знания.

След като преминете успешно обучението за медиатори, с полученото удостоверение се вписвате в Единния регистър на медиаторите в България. От момента на вписването в регистъра официално можете да упражнявате дейност като медиатор.

Повече подробности за това, как да се впишете в единния регистър, след като сте завършили обучение за медиатори, можете да намерите тук.

За да станете сертифициран медиатор с най-високо качество на обучение, може да се ключите в обученията, организирани от Център за разрешаване на спорове.

За това как след вписването си да развиете медиаторската си практика и да продължите да усъвършенствате практически медиаторските си умения, можете да ни пишете на: office@bgmediation.com.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.