Център за разрешаване на спорове - лого

Кога и какви спорове

КАКВИ СПОРОВЕ МОГАТ ДА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ?

Използването на медиация е подходящо за повечето спорове в ежедневния ни живот, както и в бизнеса.

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения,
 • спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост,
 • спорове при строителство – напр. по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • спорове между наследници – напр. за разпределяне на наследственото имущество,
 • трудове спорове – особено колективни, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение
 • потребителски спорове – за неизпълнение, илинекачествени стоки или услуги
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения – напр. за договаряне на размера им,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • спорове за интелектуална собственост – напр. при уреждането на последиците от нарушения на авторски права, търговски марки и т.н.

КОГА Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е най-добра, когато:

 • Търсите бързо решение
 • Трябва да запазите отношенията
 • Предпочитате сами да определите решението по спора, вместо да предоставите това на външен съдник.
 • Комуникацията с другата страна е трудна
 • Не можете да избегнете конфликта, тъй като работите или живеете заедно
 • И когато искатеда избегнете формализирани и продължителни процедури.

Има случаи, в които медиациятта не е подходяща.

Например, когато:

 • Спорите по фактите – дали нещо се е случило или не,
 • Имате нужда от съдебна защита, за да бъдат прекратени действия на другата страна спрямо вас,
 • Държите другия да бъде наказан,
 • Искате да получите съдебно решение, поради каквито и да е причини.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ МЕДИАЦИЯ?

 • Медиация може да започне във всеки момент от възникване на спора, стига страните да са дозрели да потърсят съдействие от неутрален експерт.
 • Спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез медиация и преди и по време на висящ съдебен процес.
 • Препоръчително е това да стане възможно най-скоро след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията.
Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.