Център за разрешаване на спорове - лого

Може ли да се прилага медиация на работното място?

В член 3, алинея 1  на Закона за медиация са изброени споровете, които могат да бъдат предмет на медиация, и трудовите спорове са в кръга спорове, които могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

Често срещани са споровете, които възникват в работна среда. Техни източници могат

да бъдат различието в интересите на ръководители и подчинени, борба за влияние,

съперничество между отдели, разногласия относно компетенциите, преструктуриране,

прекратяване на трудови правоотношения, различно тълкуване на закона и още ред

други факти и отношения.

Най-често трудовите спорове между работник и служител се отнасят до уволнение,

дисциплинарни нарушения и наказания. В случаите на уволнение, това означава, че отнасяйки се към медиатора, страните вече са прекратили трудовото правоотношение и могат да спорят или по законността и целесъобразността на прекратяването, или по дължимите обезщетения. И в двата случая медиаторът трябва да помогне на страните да изяснят поотделно и заедно доколко е важно за тях и доколко е възможно възобновяването на трудовото правоотношение, и ако не е – как е най-добре да бъдат уредени финансовите отношения помежду им. На второ място, медиаторът следва да покаже на страните, че неговата задача не е да се

произнася по законосъобразността на прекратяването на отношението и по размера на

дължимите обезщетения.

В случаите на дисциплинарни нарушения и наказания, медиаторът има работа с

натрупани негативни емоции като обида и гняв у двете страни, с които трябва да се

справи на първо място – в отделни срещи с всяка страна, за да даде възможност на

страните да обсъдят спокойно бъдещите си отношения.

Предимството на медиацията при разрешаването на конфликти в работна среда е, че това е единствената процедура, която дава възможност на страните в конфликта да изкажат своите притеснения, нужди и интереси. Това е средство, с което е възможно да се запазят добрите отношения, да се изчистят недоразумения, както и да се мотивират служители и работници да работят по-добре заедно за постигане на определени цели.

Към медиация страните могат да преминат незабавно при възникване на трудовия

конфликт. Тя е насочена към спестяване на напрежение в екипа и средства за

предприятието. Ако конфликтът е отишъл твърде далеч и страните са готови да се

обърнат към съда, те могат да използват медиация, за да подобрят общуването и

отношенията си и докато трае съдебното производство, и с това да улеснят изхода от

него.

Подходящо би било да има отдели към предприятията, в които да има обучени служители в разрешаване на конфликти. Това със сигурност би допринесло за по-добро, по-ефективно, по-бързо и по-икономично разрешаване на спорове, конфликти и преодоляване на кризи при общуването, свързано с работния процес.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.