Център за разрешаване на спорове - лого

Ще мога ли да си взема парите от клиенти чрез медиация?

В чл. 3, ал. 1 от Закона за медиация е предвидено, че предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.  Тази уредба на практика дава възможност всички видове спорове, които могат да възникнат във връзка са наши правоотношения в различни сфери на живота да могат да бъдат разрешени чрез медиация.

Медиацията е подходяща винаги, когато е важно да бъдат запазени отношенията. Тя е процес, в който се изследват интересите и на двете страни и се търси такова решение, което да е приемливо за всички.

Най-честата причина за възникване на конфликт е тази, че има налице някаква незадоволена потребност и усещането за заплаха или опасност. Когато някой ни дължи нещо, ние започваме да се чувстваме напрегнати по отношение на този човек и започваме да го възприемаме като враг. Когато за нас не е важно да запазим отношенията, тогава предприемаме бързи и решителни действия, с които да организираме нашата защита и нападение. В най-общия и чест случай, на помощ винаги идват адвокатите, които чрез мерки, предвидени в закона, съумяват бързо и лесно да задвижат процедури за принудително събиране на вземания.  В тези случаи резултатът може да бъде различен. Възможно е да имате късмет и да се сдобиете сравнително бързо с изпълнителен лист. Какво обаче може да предприемете тогава, когато Вашият длъжник няма достатъчно налични активи, за да бъде изплатено задължението към Вас? А дори и да успеете да осребрите някакви активи и си получите дължимите суми, смятате ли, че отношенията Ви са запазени в същия вид като преди?

Когато се подходи към един конфликт по-творчески, защото е важно да бъдат запазени отношенията, а и да се похабят по-малко ресурси като пари, време и т.н., тогава винаги резултата е по-добър. Когато поканим нашия длъжник на масата на преговорите, и с помощта на трето, неутрално и обучено за това лице, потърсим причините за възникналата ситуация, тогава е много по-вероятно да намерим бързо и лесно решение. Ако наистина е важно да бъде намерено решение, което да е добро и за двете страни, тогава е добре да се потърси помощта на медиатор, защото той има уменията и знанията как най-добре може да подпомогне страните в изследване на техните интереси и намиране на взаимноизгодно решение. Генерирането на различни варианти за удовлетворяване на засегнатите интереси – това е единият от ключовете за успешни преговори.

Чрез медиация със сигурност можете да си вземете парите от клиенти, особено когато те са важни за Вас и имате желание да запазите отношенията.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.