Център за разрешаване на спорове - лого

Третата алтернатива в медиацията

Медиация

Какви инструменти използва медиатора, за да може да помири две враждуващи страни. Част от книгата на Стивън Кови „Третата алтернатива“