Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация на работното място

Медиация на работното място

Участниците в обученията за медиатори на Център за разрешаване на спорове споделят успешни казуси от тяхната практика