Център за разрешаване на спорове - лого

Конфликтът и компромисът

Конфликтът и компромисът

Компромисите не елиминират конфликта. Как да печелим при конфликт, без да има губеща страна? Преговорни стратегии.