Център за разрешаване на спорове - лого

Защо съдиите предлагат задължителна медиация

Председатели на съдилища обсъждат възможности за развитие на медиацията

„МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“ и финансиран от фондация „Америка за България“.

Кой победи в състезанието?

Участниците в състезанието

На 1 и 2 ноември в Пловдив се проведе Третото национално състезание по медиация за студенти. То е сред малкото състезания по медиация за студенти в Европа и наред с това,  дава възможност на студенти от различни специалности не само да се докоснат до медиацията, но и да практикуват разрешаването на спорове не само като […]

КАКВО Е ДА ПЕЧЕЛИШ С ДИПЛОМАЦИЯ – СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ 1-2 ноември 2019 г.

Участници в Национално състезание по медиация за студенти

Георги е трети курс. Учи Право.  Диана е четвърти курс.  Учи компютърни технологии. Росен е първи курс – учи бизнес мениджмънт. Какво ги свързва? И тримата са участници в едно необичайно състезание, където всички се учат как да печелят заедно – състезанието по медиация. В него студентите водят успешни преговори, за да намерят най-дипломатичното решение […]

Регламент за състезанието по медиация за студенти

Регламент за състезанието по медиация за студенти

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 1. КАНДИДАТСТВАНЕ 1.1. Университети Един университет може да излъчи до 2 отбора по 3 души всеки, и 1 резервен отбор, който би бил одобрен при наличие на свободни места от квотите на други университети, незаети след изтичане на срока за кандидатстване. 1.2. Поредност на записване Включването в списъка на участниците става по […]

Най-любопитното от състезанието по медиация за студенти

Най-любопитното от състезанието по медиация за студенти

На 17 и 18 ноември в София се проведе Второто национално състезание по медиация за студенти. То е сред първите подобни състезания в Европа – и едно от малкото, които дават възможност на студенти от най-различни специалности да се състезават и като адвокати и страни, и като медиатори. Организира се от Център за разрешаване на […]

Второ национално състезание по медиация за студенти, София, 17-18 ноември 2018 г.

Второ национално състезание по медиация за студенти, София, 17-18 ноември 2018 г.

ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ Да даде пряк досег и живо преживяване на процедура по медиация, с която се разрешава реален житейски спор. Да предостави на участниците набор от практически техники и система за разрешаване на конфликти. Да стимулира творческото прилагане на медиация от участниците в избрани от тях сфери. Състезанието е единственото […]

Обмисля се експериментално въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела и възможност съдът да разпорежда медиация

София, 24 март, БТА Обмислят се подходящи нови законови разпоредби, които да въведат експериментално задължителна медиация по някои видове дела, както и възможност съдът да разпорежда медиация. Това каза в интервю за БТА Севдалина Александрова от Центъра за разрешаване на спорове. Задължителното разпореждане от съда е начинът, по който медиацията е станала популярна в САЩ, […]

Съдебни програми за медиация в страната: новата вълна 2016г.

В началото на 2016 г. Център за разрешаване на спорове започна активна подкрепа за изграждане и разрастване на съдебни програми, които насочват към медиация в 6 български града – Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград, Пловдив и Плевен. Създаването на програми за медиация към съдилищата, които информират и съдействат на гражданите за решаването на споровете им, […]

Резултатите на съдебната програма за медиация във ВАРНА за първите й 6 месеца: 48 срещи по медиация, 17 приключили медиации, 7 споразумения

Седем са подписаните споразумения в Центъра за медиация към съдебен район Варна след препращане от районни и окръжни съдии за първите 6 месеца от откриването му. В края на миналата година каузата да се популяризира медиацията като извънсъдебен способ за решаване на съдебни спорове бе причината за откриването на Центъра, по инициатива на ръководствата на […]

ОТКРИВАНЕ НА СЪДЕБЕН ЦЕНТЪР КЪМ ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС, 6 април 2017 г.

На 6 април в Бургас беше открит Център за медиация към Окръжен съд и Районен съд – Бургас – в присъствието на представители от обществени и бизнес организации, образователни институции, студенти и ученици. На откриването председателят на Окръжен съд съдия Боряна Димитрова заяви, че тази инициатива е важна за съда и представи координаторите и медиаторите […]

Какво се случва с медиацията в България?, април 2017

Какво се случва с медиацията в България? Темата за задължителната медиация беше вдъхновена от посещението на професор Джузепе Де Пало в България, през юни 2015г., когато той представи италианския модел за задължителна медиация, който прилаган в България, би могъл да спести 700 милиона годишно.

ПРЕПРАЩАНЕТО към медиация навлиза във все повече български съдилища, ноември 2017 г.

На 10-11 ноември се проведе семинар за обмен на практики между председатели на съдилища и съдии с опит в препращането към медиация. Препращането към медиация печели все повече привърженици, тъй като създава възможност за много бързо и удовлетворяващо разрешаване на спорове за гражданите и търговците, обърнали се към съда. Съдиите отделят време да обяснят на […]