Център за разрешаване на спорове - лого

Конфликтът и компромисът

Конфликтът и компромисът

Компромисите не елиминират конфликта. Как да печелим при конфликт, без да има губеща страна? Преговорни стратегии.

Работни стилове на медиатора

Обучение за медиатори

В сертифициращите обучения за медиатори на Център за разрешаване на спорове може да се запознаете с различните работни стилове на медиатора

Професия МЕДИАТОР

Професия Медиатор

Професия МЕДИАТОР – най-често задаваните въпроси. Стани сертифициран медиатор с Център за разрешаване на спорове

Медиация в здравеопазването

Медиация в здравеопазването

Медиацията за медицински и здравни специалисти е установен процес, който помага да се анализира проблемът, да се изследва основната загриженост и да се открият кои проблеми са симптоматични и кои са причинно -следствени.

Какво означава Енеаграма?

Енеаграма

Какво означава Енеаграма? Енеаграма е символ, дошъл при нас от древни времена -система за типизиране на личността, която описва модели за това как хората интерпретират света и управляват своите емоции. Енеаграма описва девет типа личности и „картографира“ всеки от тези типове на деветконечна диаграма, която помага да се илюстрира как типовете са свързани помежду си. […]