Център за разрешаване на спорове - лого

Как се става медиатор?

Как се става медиатор

Законови изисквания за придобиване на професията медиатор. Какви качества и умения са необходими. Сертифициращо обучение за медиатори

Работни стилове на медиатора

Обучение за медиатори

В сертифициращите обучения за медиатори на Център за разрешаване на спорове може да се запознаете с различните работни стилове на медиатора