Център за разрешаване на спорове - лого

Проект „Насърчаване използването на медиацията в район „Надежда“,  с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността“

медиация в район Надежда

Започва проект „Насърчаване използването на медиацията в район „Надежда“,  с цел намаляване на домашното насилие и междусъседските спорове