Център за разрешаване на спорове - лого

Процедурни и етични правила за поведение на медиатора

Процедурни и етични правила за поведение на медиатора

Основни процедурни и етични провила за поведението на медиатора, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. За условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора