Център за разрешаване на спорове - лого

Работни стилове на медиатора

Обучение за медиатори

В сертифициращите обучения за медиатори на Център за разрешаване на спорове може да се запознаете с различните работни стилове на медиатора

Медиаторите разказват…Ия Петкова

Ия Петкова

Медиацията трябва да има много по-широк обхват. Да се изучава не само в юридически специализирани учбни заведения. Медиацията може да се използва, независимо какво работиш и каква позиция заемаш в организационната йейрахия. Тя дава различната перспектива и широк хоризонт за реакция при проявата на проблем, конфликт или криза. Нещо повече, силно се надявам, че организациите (не само от корпоративния свят, но и политическият елит, държавните и общински институции, образователния сектор) ще въведат специална функция на медиатор, който да подпомага решенията и намирането на верните отговори в контекста на организационното функциониране.