Център за разрешаване на спорове - лого

Как се справя медиаторът с емоциите на страните?

Обучение семйна медиация

Когато става въпрос за емоционално заредени ситуации, безопасността и доверието са от решаващо значение. Изключително важно е медиаторът да осигури една защитена и позитивна среда, в която участниците в процедурата по медиация да се чувстват спокойни и разбрани.
Медиаторската практика показва, че обръщането на внимание на емоционалните въпроси често има по-голям ефект върху разрешаването на конфликта от акцентирането върху въпросите по същество.