Център за разрешаване на спорове - лого

Директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Адвокат по интелектуална собственост към Софийската адвокатска колегия. Медиатор към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд, вписан в Единния регистър на медиаторите на Министерството на правосъдието и в Регистъра на медиаторите по интелектуална собственост към министъра на културата, като медиатор по интелектуална собственост. Представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България, вписан в Регистъра на представителите по индустриална собственост. Експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на организацията. Консултант на Международната търговска камара (ICC), служба „Търговски престъпления“, дивизия „Престъпления срещу интелектуалната собственост“.