Център за разрешаване на спорове - лого

Медиатор, работил  като юрисконсулт  в агенции за недвижими имоти. Към настоящия момент е главен юрисконсулт  в „ARCO REAL ESTATE“ LTD. Бил е стажант  адвокат, където е придобил опит в сферата на вещното, облигационното и търговското право. Богат опит в ръководене на процеса на сключване на сделки и решаване на възникнали проблеми.

Награждаван е от агенциите, в които е работил, за съществен принос за тяхното развитие.