Център за разрешаване на спорове - лого

Квалифициран юрист с над 25-годишен стаж, дългогодишен управител и водещ консултант в Лега арт ЕООД. Специализации в областта на чуждестранните инвестиции в Япония /Университета на Киото/ и Великобритания; специализация в областта на интелектуалната собственост и международното банково право в Женевския Университет.  Участвал в подготовката и сключването чрез преговори на над 450 приватизационни сделки, консултант на придобиванията на няколко от големите структуроопределящи български предприятия като „Шуменско пиво“ АД, „Алкомет“ АД, „Пулпудева“ АД и др. Консултант на редица чуждестранни инвеститори в България. Сертифициран медиатор със специализация по търговска медиация.