Център за разрешаване на спорове - лого

Психотерапевт, основател и директор на Български институт по гещалттерапия. С над 25 годишна практика в България и Южна Африка като психолог, психотерапевт има множество специализации, включително фасилитатор, обучител и супервизор по Системни фамилни констелации.