Център за разрешаване на спорове - лого

Съдия, Зам. председател на Софийски Райнен Съд, Ръководител на Трето гражданско отделение. С дългогодишна практика като съдия по семейни спорове.

Член на работните групи към Висш съдебен съвет и Министерство на правосъдието за изготвянето на приетите законодателни промени на нормативната уредба на медиацията в България – въвеждане на задължителна медиация при семейни спорове.